Maatregel Wat Voor Wanneer Aanvragen Beleidsniveau Document  FAQ
Tijdelijke werkloosheid door overmacht 70% van hun begrensd gemiddeld loon met een max. van €2.754,76 per maand. Minus  26,75% bedrijfs- voorheffing De regering heeft dit bedrag verhoogd met €5,63/dag. Werknemers: arbeiders, bedienden en uitzendkrachten onder voorwaarden. Als werknemers niet kunnen werken door quarantaine of verplichte sluiting. De werkgever hoeft niets te ondernemen. De RVA zal de  werkloosheidsvergoedingen gaan uitbetalen op basis van de dmfa/rsz aangifte, ongeacht of er een aanvraag van de werkgever is. Alle werkloosheids dagen zullen geboekt worden als werkloos wegens overmacht. Federaal Aanvraagdocument
voor werknemers
Meer info
Betalingsplan sociale werkgevers-bijdrage Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgevers- bijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het 1e en 2e kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Werkgever Wanneer je personeel te werk stelt en  nav het corona virus moeilijkheden hebt om de sociale werkgeversbijdrage te betalen Document aanvraag minnelijk betalingsplan invullen Federaal Aanvraagdocument Meer info
Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing Automatisch uitstel of spreiding van betaling De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) BTW:

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING:

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
Uitstel is automatisch Federaal Meer info
Uitstel van betaling  vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting Uitstel of spreiding van betaling De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) Voor de vennootschapsbelasting en personenbelasting is er een automatisch uitstel van 2 maanden. Voor overige belastingen kan uitstel aangevraagd worden via het document. Specifieke aanvragen moet je doen via het document. Federaal Aanvraagdocument Meer info
Vermindering voorafbetaling voor sociale bijdragen Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Zelfstandigen en bedrijfsleiders Als je merkt dat je inkomsten lager liggen. Contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds Federaal
Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen Als zelfstandigen merken dat hun inkomsten lager liggen kunnen ze een uitstel of vrijstelling van de bijdrage vragen. Zelfstandigen en meewerkende echtgenoot Als je merk dat je inkomsten lager liggen De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020. Dat betekent dat de bijdrage van het 1e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het 2e kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Aanvragen indienen voor 15/06/2020 bij je sociale verzekeringsfonds. Federaal Meer info
Geen verhoging bij niet-betaling sociale bijdrage Q1 Geen verhoging van sociale bijdrage bij niet-betaling Q1 Zelfstandigen of ondernemingen Automatisch Geen formaliteit te vervullen Federaal Meer info
Overbruggingsrecht Financiële steun voor zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten. De steun bedraagt €1.266,37/maand zonder gezinslast en €1.582,46/maand met gezinslast. Zelfstandigen in hoofdberoep en zaakvoerders van vennootschappen en meewerkende echtgenoot. Wanneer de stopzetting meer dan 7 dagen duurt. Bij bedrijven die verplicht zijn geweest te sluiten vervalt vereiste van 7 kalenderdagen. Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Federaal Meer info
Crisiswaarborg De bestaande waarborgregeling bij PMV/z wordt uitgebreid voor de financiering van schulden tot 12 maand. Zelfstandigen of ondernemingen Wanneer je agv de corona crisis in financiële problemen zitten. Bv personeel niet kunnen betalen, facturen niet kunnen betalen, … Contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij met onderbouwing dat aanvraag gevolg is van de coronacrisis Vlaams Meer info
Hinderpremie Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten dan maak je aanspraak  op een premie van €4000. Indien enkel verplicht sluiten in het weekend: €2000. Bedrijven die moeten sluiten door coronamaatregelen. Niet voor vrijwillige sluitingen. Ook voor vzw met economische activiteit en min 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschrevene.
 1. Voor ondernemingen die verplicht werden om te sluiten
 2. met fysieke vestiging (ook ambulante activiteiten door verplicht sluiting van de openbare markt zoals marktkramers).
 3. Zelfstandige in hoofdberoep
 4. Zelfstandige in bijberoep indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 5. Onderneming met werkend vennoot die een volwaardig loon opneemt
 6. Onderneming met 1 voltijds ingeschreven werknemer
 7. Bij vzw’s: 1 voltijds ingeschreven werknemer
 8. Bij meerdere vestigingen (max 5 uitkeringen/onderneming) moet er in die bijkomende vestiging minimum 1 voltijdse werknemer ingeschreven zijn per bijkomende vestiging
Aanvraag in te dienen bij Vlaio via online tool (beschibaar in de week van 23/3). Vlaams Ja kan hier je emailadres achterlaten. Je ontvang van hen bericht van wanneer de aangifte mogelijk is. Meer info
Aanmoedigingspremie Maandelijkse premie tussen €68 en €172 voor de werknemer met als doel ontslagen te vermijden en hen deeltijds te laten werken. Werknemers die werken in bedrijven die een productiedaling ervaren van min. 20% Voor bedrijven die een productievermindering van min 20% als gevolg van de corona crisis Vlaams Voor meer informatie en een aanvraag mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be Meer info
Kwijtschelding water-gas en elektriciteit De water-,  gas- en elektriciteitsfactuur zal voor één maand door Vlaamse regering kwijtgescholden worden ter waarde van een bedrag van €202,68. Werknemers  die technisch werkloos zijn Deze verrekening gebeurt automatisch, de Vlaamse regering zal een bedrag storten van €202,68 aan wie daar recht op heeft. Vlaams Meer info
De banksector Bedrijven én particulieren kunnen tijdelijk uitstel van betaling aan banken vragen. Er zijn twee grote luiken: zes maanden uitstel van betaling aan banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te krijgen voor 12 maanden. De Croo, de Nationale Bank en Febelfin (de bankken) hebben afgesproken dat de banken voor  50 miljard euro overbruggingskredieten  kunnen uitgeven. De staatswaarborg die de overheid in het leven roept is enkel geldig voor bedrijven die op 1 februari nog geen betalingsachterstand hadden en voor wie op 29 februari minder dan 30 dagen achterstand had. Het uitstel van betalingkan ook van toepassing zijn voor particulieren die tijdelijk hun woonkrediet niet kunnen afbetalen. Ze kunnen tot eind september kosteloos vrijgesteld worden van betaling van intrest én kapitaal.  Het zal wel moeten gaan om particulieren die niet nog een spaarpot achter de hand hebben maar enkel om mensen wie het water tot aan de lippen komt. Zelfstandigen en ondernemingen Gezonde bedrijven die negatieve impact ervaren als gevolg van de corona crisis. Contacteer je bankinstelling Meer info
Uitstel betaling onroerende voorheffing Aanslagbiletten worden pas in september in plaats van in mei verstuurd . Ondernemingen Voor ondernemingen Vlaams Meer info
Back to top