Vrije tijd

Reisbijstand

De bijstandsverzekering is een verzekering voor jou, je familie en je voertuig. Het doel van een bijstandsverzekering is de klant bijstaan bij pech, een ongeval of ziekte tijdens een verplaatsing. Een bijstandsverzekering kan volledig aan uw gezinssituatie aangepast worden. Als verzekerde kan gekozen worden voor personen, de voertuigen of de personen en voertuigen. Op basis van duurtijd zijn er twee mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een jaarcontract of voor een contract op korte termijn. De contracten op korte termijn worden meestal gekozen als reisbijstand voor één bepaalde reis. De jaarcontracten zijn contracten die vooral genomen worden voor de dagelijkse bijstand. Daar het premieverschil tussen tijdelijke contracten en jaarcontracten meestal heel klein is, wordt er vaak gekozen voor een jaarcontract.

Pechverhelping

Een polis ‘Pechverhelping’ verleent bijstand aan een voertuig op de weg, zowel in het binnenland als op reis in het buitenland. Zelfs bijstand bij lekke band of het tanken van de verkeerde brandstof! Er zijn diverse formules mogelijk. In sommige gevallen geldt de dekking maar vanaf een aantal km afstand ten opzichte van de woning. Andere polissen voor bijstand voor je voertuig gelden vanaf thuis en roepen géén kilometervrijstelling in.

Is je voertuig geïmmobiliseerd dan kan in België voorzien worden in een taxidienst die je naar huis brengt of naar de garage bij teruggave van het vervangvoertuig. Bent je je autosleutels vergeten of verloren? Of zijn ze gestolen? Dan stuurt de maatschappij op haar kosten een pechverhelper. Wij bieden je in elk geval voor elk van deze types polissen een zeer concurrentieel tarief.

Rechtsbijstand

Vaak wordt een waarborg rechtsbijstand samen in een polis BA privé-leven, BA auto of in de brandverzekering aangeboden. Wij verkiezen echter een volledig aparte polis. Bij een geschil zullen de juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij je zaak onderzoeken en je een gepast advies verstrekken. Daarna zal je verzekeraar Rechtsbijstand efficiënt streven naar een oplossing en met de tegenpartij onderhandelen om tot een minnelijke regeling te komen. Meestal vindt de verzekeraar op die manier zelf al een oplossing. Komt het toch tot een rechtszaak, dan betaalt de polis ‘rechtsbijstand’ de kosten.

Bescherming ongevallen

De individuele ongevallenverzekering beschermt u tegen financiële verliezen ten gevolge van een ongeval dat zich voordoet tijdens uw privé-leven, dit wil zeggen tijdens de rust, vrije tijd, weekends of tijdens de vakantie. Deze polis is eigenlijk de omnium van uw lichaam en wordt helaas te weinig onderschreven. Dit contract vormt nochtans (zowel voor als nadien) de perfecte aanvulling op de verzekering hospitalisatie.

de familie niet voor de kosten en andere rompslomp moet opdraaien. Of misschien heb je het geluk de langst levende uit een familie te zijn. Of wens je gewoon vooraf alles te regelen... De uitvaartverzekering is hier een goede oplossing. Met een kleine premie kan je er voor zorgen dat de begrafenis niet alleen betaald wordt maar ook voor jou geregeld wordt, volledig naar jouw wens.

My broker

Wist je al dat je jouw dossier online kan inkijken via het MyBroker Klantenportaal? Snel, efficiënt en veilig!

Meer info

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top