Uzelf

Ongevallen gezin

Een ongevallenverzekering kan familiaal tegen gunstige voorwaarden onderschreven worden. Gezinnen met jonge kinderen raden wij ten zeerste aan dit contract te onderschrijven : een ongeval is immers snel gebeurd, zeker bij kleine kinderen. Denk maar aan de eerste stapjes bij het leren lopen, het leren fietsen, enz.

Leren bewegen in de groei van jonge kinderen gaat helaas gepaard met vallen en opstaan en blijft niet altijd beperkt tot een bluts of een buil ! Voor jonge sportieve gezinnen met kinderen én ouders die regelmatig aan sport doen is deze polis zelfs onmisbaar… En véél uitgebreider dan de standaard polis van een sportfederatie.

Gewaarborgd inkomen

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen voor particulieren. En toch raakt ze een vitaal aspect van ons leven; namelijk onze financiële draagkracht.Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg. Deze waarborg is zowel voor bedienden als zelfstandigen bestemd. Voor beide categorieën voorziet de sociale zekerheid immers maar in een vrij geringe tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeschiktheid. Zonder afbreuk te willen doen aan hun onbetwistbaar sociaal nut staat het buiten kijf dat de wettelijke uitkeringen het slachtoffer van een ongeval of een ziekte met een invaliditeit als gevolg, niet in staat stellen zijn levensstijl van vóór de gebeurtenis in kwestie, voort te zetten.

Hospitalisatie

Voor uw gezondheid en die van uw gezin bestaat een afzonderlijke verzekering: de hospitalisatieverzekering. U moet niet zwaar of langdurig ziek te zijn om hoge ziekenhuisfacturen in uw bus te ontvangen. De keuze van ziekenhuis, arts, al dan niet éénpersoonskamer zijn factoren die het bedrag van uw rekening flink de hoogte injagen

Deze hospitalisatiepolis komt hierin tussen. De instapleeftijd bepaalt welke premie u betaalt. Hoe jonger u bent, hoe minder kans op opname in ziekenhuis, dus hoe goedkoper uw premie. Naast deze hospitalisatie bestaan er nog zeer specifieke bijkomende waarborgen die u kan onderschrijven zoals ambulante zorgen, tandzorg, enzovoort.

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering (of begrafenisverzekering) zorgt er voor dat ook je laatste moment stijlvol kan verlopen. Deze verzekering, in oorsprong gemaakt om de begrafeniskosten te betalen, is ondertussen uitgegroeid tot heel wat meer dan enkel maar kosten betalen. Geregeld maken mensen zich zorgen omtrent hun laatste moment. Soms ben je alleenstaand en wens je dat jouw familie niet voor de kosten en andere rompslomp moet opdraaien. Of misschien heb je het geluk de langst levende uit een familie te zijn. De uitvaartverzekering biedt hierop een goed antwoord. Met een kleine premie kan je er voor zorgen dat de begrafenis niet alleen betaald wordt maar geregeld wordt.

My broker

Wist je al dat je jouw dossier online kan inkijken via het MyBroker Klantenportaal? Snel, efficiënt en veilig!

Meer info

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top