Gezin

Familiale

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …

die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen. Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten. Want wie kan immers zeggen dat hij of een gezinslid nooit schade zal veroorzaken aan een ander?

Huispersoneel

Vaak doen we een beroep op huispersoneel om tegen betaling enkele uurtjes per week een handje te helpen in het huishouden. Als 'werkgever' ben je wettelijk verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor je huispersoneel, of je hen nu aangeeft of niet. Zonder die verzekering betaalt het

Fonds voor Arbeidsongevallen bij een ongeval hun letsels. Dit fonds vordert dan op zijn beurt de uitgekeerde bedragen van jou terug, ook als jij zelf geen schuld aan het ongeval hebt. Wij bieden een pakketpolis aan waarin elke vorm van hulp verzekerd is : poetsvrouw, babysit, tuinier, occasionele helper.

My broker

Wist je al dat je jouw dossier online kan inkijken via het MyBroker Klantenportaal? Snel, efficiënt en veilig!

Meer info

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top