Ondernemer

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze polis dekt de schade die je zelf en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Waar de polis BA Gezin opkomt voor je familie, is dit voor de de BA Uitbating het geval voor jouw zaak en haar werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt. Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan jou toevertrouwde goederen.

Beroepsaansprakelijkheid

Sommige beroepscategorieën kunnen een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Want in tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra – contractuele schade (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van je beroepsactiviteit) verzekert, zal deze polis jou vergoeden voor fouten in de beroepssfeer. Een voorbeeld hiervan is schade aan een woning door fout van de architect. Met deze polis krijg je snel de correcte vergoeding.

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers. De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging precies bepalen aan wie het een extralegaal voordeel wil toekennen.

VAPZ

Met een vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan je ervoor zorgen dat u ook na uw carrière niet aan levensstandaard moet inboeten. De polis VAPZ laat u toe om op een fiscaal voordelige manier, naast het wettelijk pensioen, een bijkomend pensioen op te bouwen. Wij bekijken uw persoonlijke situatie en adviseren u de beste formule. U beslist hoeveel u spaart en wanneer. Samen met het voordeel op de sociale bijdragen, vormt het fiscaal voordeel dan natuurlijk de kers op de taart.

Gewaarborgd inkomen

Met een verzekering “Gewaarborgd Inkomen” kunt u uw beroepsinkomsten en de omzet van de vennootschap beschermen, maar ook de betaling van de vaste kosten van de onderneming regelen tijdens uw al of niet tijdelijke afwezigheid omwille van een arbeidsongeschiktheid. Er zijn diverse formules mogelijk en ook in deze materie zijn we beslagen. We vinden dus ook hier steeds voor u de gepaste formule.

My broker

Wist je al dat je jouw dossier online kan inkijken via het MyBroker Klantenportaal? Snel, efficiënt en veilig!

Meer info

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top