Sector gebonden

Naast de verzekeringen voor de zaakvoerder, de gebouwen, het wagenpark en het personeel zijn er nog enkele polissen die erg specifiek zijn voor bepaalde bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan machinebreuk en cyber problematieken.

Transportverzekering

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” biedt een waarborg voor goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade. En dat verschil kan echt oplopen. In sommige gevallen wordt slechts een tiende van de opgelopen schade uitgekeerd door de wettelijke vervoersverzekering. De overige 90 % blijven dan ten laste van de verzender. En wie zelf goederen vervoert loopt natuurlijk ook kans op beschadiging, verlies of diefstal van de lading. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid dat uw goederen schade oplopen tijdens de opslag in uw eigen gebouwen (in dit geval spreekt men soms ook van een inventarisverzekering).

In al deze gevallen kan een Transportverzekering soelaas brengen. Dergelijke polis zal je, binnen de voorwaarden van je contract, geheel of gedeeltelijk vergoeden voor de werkelijke schade aan jouw handelsgoederen of werkmiddelen, zowel wanneer je zelf instaat voor het vervoer als wanneer een beroepsvervoerder het transport voor zijn rekening neemt. Je goederen en werkmiddelen heb je vaak stelselmatig opgebouwd en je bent je jezelf niet altijd bewust van de grootheid van de totale som er is geïnvesteerd. Je doet er dus goed aan om hiervoor een gepaste bescherming te kiezen.

ABR

Een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning, ongeacht of de bouwheer, architect of aannemer in de fout is gegaan. De polis kan eveneens worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit, …

Machinebreuk

Een verzekering ‘machinebreuk’ vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is/ zijn door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën

  • verkeerde manipulatie
  • eigen gebrek van de machine
  • inwerking van de omgeving
  • natuurkrachten

Behalve de dekking van het materieel worden ook de kosten voor de wedersamenstelling van de gegevens vergoed als de informatiedragers beschadigd of vernietigd zijn. Ook de supplementaire kosten voor de financiële gevolgen van een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de verzekerde installatie worden vergoed.

Cybercontract

Als bedrijf loopt u het risico dat uw ICT-Infrastructuur gekraakt wordt en dat gegevens in verkeerde handen terecht komen. Een gehackt informatica systeem kan door criminelen ernstig beschadigd worden en ervoor zorgen dat uw bedrijfsomgeving dagen, misschien maanden niet optimaal meer werkt. Neem er dan nog de opgelopen imago schade en beseft dat u voor een heel moeilijke opgave zal staan om uw bedrijf er terug bovenop te krijgen.

In 2015 waren maar liefst 43% van de cyberaanvallen in België gericht tegen kleine en middelgrote ondernemingen. Voor 2016 ligt dit cijfer al om en bij de 50% en de komende jaren zal dit aantal enkel nog stijgen. Voorkomen in dit geval is beter dan genezen en daar kunnen wij u bij helpen. Doe alvast onze Cybertest die slechts 15 minuten van uw tijd in beslag neemt en vraag vrijblijvend een Offerte aan. (link: www.cybertest.be)

My broker

Wist je al dat je jouw dossier online kan inkijken via het MyBroker Klantenportaal? Snel, efficiënt en veilig!

Meer info

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top