In de bouwsector (PC 124) werken je werknemers 40 uren effectief per week. Jaarlijks moet je wel 12 inhaalrustdagen toekennen, ook ADV-dagen of arbeidsduurverminderingsdagen genoemd. Zo kom je op jaarbasis aan een gemiddelde arbeidsduur van 38 uren per week.

 

Zes van de twaalf inhaalrustdagen worden vastgelegd bij cao, de overige zes via Koninklijk Besluit. Naast inhaalrustdagen moet je ook rekening houden met feestdagen en collectieve sluitingsdagen.

Overzicht voor 2021

 

Inhaalrustdagen 2021

 

Voor het jaar 2021 zijn de inhaalrustdagen als volgt vastgesteld:

• Dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april
• Dinsdag 2 november en woensdag 3 november
• Vrijdag 12 november
• Hoofdperiode: 24, 28, 29, 30 en 31 december 2021

Op deze inhaalrustdagen mag je geen arbeiders tewerkstellen. Je mag van dat verbod enkel afwijken:

• wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer
• in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan door artikel 12 van de arbeidswet van 16 maart 1971

 

Feestdagen 2021

 

• vrijdag 1 januari
• maandag 5 april
• donderdag 13 mei
• vrijdag 14 mei *
• maandag 24 mei
• woensdag 21 juli
• maandag 16 augustus **
• maandag 1 november
• donderdag 11 november
• maandag 27 december *

 

* Dit zijn de vervangingsdagen voor de feestdagen op zaterdag 1 mei en zaterdag 25 december (KB van 22.02.2020).
** Dit is de vervangingsdag voor de feestdag op zondag 15 augustus. Deze valt op de eerstvolgende werkdag, omdat er op sectorniveau geen vervangingsdag vastgelegd is. Wel kan je op ondernemingsniveau een andere vervangingsdag bepalen.

 

Indien je meer info wenst gelieve je dossierbeheer bij KMO TEAM HR Focus te contacteren.

Back to top