Je kan aan iemand renteloos geld lenen. Toch verlies je hierbij een aantal zaken best niet uit het oog om discussies en teleurstellingen te vermijden. 

Stel, je wil als ouder je kind helpen bij de aankoop van een woning maar je wil het geld niet zomaar schenken. Je kan dan opteren voor een renteloze lening. Zo hoeft je kind niet naar de bank en moeten er geen interesten betaald worden op de ontleende som. De leners betalen dan wel maandelijks een stuk kapitaal terug en geen rente.  

 

Registreer de overeenkomst 

 

Jwerkt best altijd met een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst kan je zelf opstellen maar je kan ook bij een notaris terecht. Dit contract zal ervoor zorgen dat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

 

Wat bij overlijden? 

 

Als jij als ontlener komt te overlijden op het moment dat de lener de lening nog niet volledig heeft terugbetaald, dan zal je erfgenaam successierechten moeten betalen op het nog niet terugbetaalde bedrag van de lening. 

 

Indekken 

 

We denken er niet graag aan, maar wat als het misloopt? Het is aan te raden volgende zaken ook op te nemen in de overeenkomst: 

  • als de lener het goed waarvoor hij bij jou renteloos leent verkoopt of wegschenkt, moet het saldo van de lening onmiddellijk worden voldaan 
  • als de lener de lening niet terugbetaalt, kan jij je als ontlener indekken door een hypotheek te laten vestigen op de woning. Hiervoor is een notariële tussenkomst steeds vereist. De kosten hiervan bedragen ongeveer 3 % van het geleende bedrag. Zo kan de lener nooit het goed waarvoor hij bij jou kwam lenen, verkopen of wegschenken zonder dat jij als ontlener wordt terugbetaald. 

 

Kwijtschelding 

 

Je kan als ontlener ook de lening kwijtschelden. Het volstaat een brief te sturen naar de lener waarbij je hem of haar te kennen geeft dat de lening niet meer moet worden terugbetaald. Let wel, bij overlijden binnen de 3 jaar na deze kwijtschelding, moet je erfgenaam alsnog successierechten betalen op het kwijtgescholden bedrag van de lening.  

Renteloos lenen is een prima middel om een kind een duw in de rug te geven. Maar stel altijd een schriftelijke overeenkomst op en weet dat er bij overlijden nog successierechten verschuldigd zijn op het openstaand saldo van de lening. 

 

Jelle Heylen

Accountancy Dossierbeheerder 

 

Back to top