Recentelijk werd de wet die het klein verlet voor het coronavaccin invoert, unaniem goedgekeurd in de Kamer.
Als je werknemers zich tijdens de werkuren moeten laten inenten tegen het coronavirus, zullen zij afwezig kunnen zijn om zich te laten vaccineren. Ze moeten je als werkgever wel vooraf informeren. Bovendien behouden ze voor de duur van de afwezigheid hun gewone loon dat berekend wordt zoals het loon voor de feestdagen.
Na de publicatie in Belgisch Staatsblad kan de wet tot 31 december 2021 gebruik gemaakt worden van dit klein verlet.

Hoe lang mogen je werknemers afwezig zijn om zich te laten vaccineren?

De wet legt geen exacte duur voor de afwezigheid vast.  Je werknemers krijgen de “nodige tijd” om zich te laten vaccineren. De reden daarvoor is dat niet iedereen op dezelfde afstand van het vaccinatiecentrum werkt. De tijd die elke werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren kan dan ook verschillen.

 

Hebben de werknemers recht op loon tijdens hun afwezigheid?

Ja, de wet voorziet dat je het gewone loon van je werknemers betaalt tijdens hun afwezigheid. Dat gewoon loon wordt berekend zoals het loon voor de feestdagen.
Om recht te hebben op het loon tijdens zijn afwezigheid moet de werknemer je hierover informeren van zodra hij weet wanneer hij gevaccineerd zal worden.
Je moet hem echter geen verplaatsingsvergoeding betalen voor de afstand van en naar het vaccinatiecentrum. De arbeidsovereenkomst is immers geschorst omwille van het klein verlet. Het gaat dus om een volledige privéverplaatsing.

Hoe moeten werknemers bewijzen wanneer ze zullen gevaccineerd worden?

Ze moeten de bevestiging van de afspraak voorleggen. Op die bevestiging wordt het tijdstip van de vaccinatie vermeld. Als op de bevestiging niet vermeld wordt wanneer de werknemer exact aanwezig moet zijn, mag je werknemer ook de uitnodiging voorleggen. Je mag die info enkel gebruiken om na te gaan of de werknemer effectief recht heeft op het klein verlet en om het werk te organiseren tijdens de vaccinatieperiode. Omwille van de privacy van de werknemer mag je geen kopie van de bevestiging of de uitnodiging nemen. Je mag de informatie ook niet manueel overschrijven. Je kan enkel nota nemen van het tijdstip van de afspraak.

Hoe moet je de afwezigheid in de prestatiestaten opnemen?

Je moet de afwezigheid met de kalendercode voor het “klein verlet” registreren. Je mag enkel aangeven dat het om “klein verlet” gaat. Er mag nergens aangeven worden dat de reden voor de afwezigheid gelinkt is aan de vaccinatie.

Deze afwezigheid zal dus met de kalendercode voor “klein verlet” worden geregistreerd, omdat de wet ze als “klein verlet” beschouwd. Daarom zal de afwezigheid ook voor eventuele gelijkstellingen voor eindejaarspremie en dergelijke als “klein verlet” worden beschouwd.

Voor meer info contacteer je dossierbeheer bij KMO Team HR Focus.

Back to top