Sinds 15 juli 2018 kan iedereen die werkt als werknemer of zelfstandige of gepensioneerd is onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand of 6000 euro per jaar, vanaf 2020 is dit bedrag opgetrokken tot 6.340 euro per jaar. Deze bijverdienste is vrij van sociale bijdragen en belastingen. Het gaat hier wel enkel om werk via verenigingen, occasionele diensten bij burgers of diensten via erkende deelplatformen.

Het Grondwettelijk Hof heeft dit jaar deze regeling inzake het onbelast bijverdienen vernietigd. Wat betekent, dat deze regeling enkel nog van toepassing is voor prestaties tot eind 2020. Vanaf 1 januari 2021 kan er dus niet meer onbelast bijverdiend worden tenzij de regering nog tegen einde van dit jaar een alternatieve regeling uitwerkt.

 

Voor wie?

 

Diensten van burger tot burger en verenigingswerk

 • Werknemers die minimaal 4/5 werken
 • Zelfstandigen in hoofdberoep: enkel voor andere activiteiten die ze uitoefenen via hun hoofdberoep
 • Gepensioneerden

Komen niet in aanmerking: studenten, huisvrouwen of huismannen, werkzoekenden.

 

Deeleconomie

Iedereen mag bijklussen in de deeleconomie. Zelfstandigen mogen niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

 

Voor welke activiteiten?

 • Diensten van burger aan burger:
  Het moet gaan om occasionele en betaalde diensten aan een privépersoon. Zoals bijv. kleine onderhoudswerken aan woning, gras maaien, kinderopvang, administratieve bijstand, … Enkel occasionele klussen, dus geen klussen met een vaste regelmaat, zoals bijv. het gras maaien, zijn toegestaan.
 • Verenigingswerk:
  Hier gaat het om betaalde diensten aan socioculturele verengingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. Zoals bijv. gidsen, sporttraining geven, begeleiding uitstappen, …
 • Deeleconomie:
  Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren.

 

Procedure

Indien je onbelast wil bijverdienen, kan je je via de elektronische applicatie bijklussen.be aanmelden:

 • Diensten van burger aan burger: de aangifte moet je zelf regelen
 • Verenigingswerk: de aangifte gebeurt via de vereniging
 • Deeleconomie: hiervoor moet je je niet vooraf aanmelden, maar uw inkomsten moeten aangegeven worden via je aangifte personenbelasting.

Meer info over onbelast bijverdienen vind je hier.

Back to top