Uitstel sociale bijdragen

De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige in hoofdberoep en elke meewerkende echtgenoot die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

 

Welke periode mag uitgesteld worden ?

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 2 eerste kwartalen van 2020 (maar niet voor de regularisatiebijdragen).

 • De sociale bijdragen van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
 • De sociale bijdragen van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021

 

Hoe doet u de aanvraag?

Om deze maatregel tot uitstel te verkrijgen, moet je een schriftelijke aanvraag indienen:

 • Voor 31/03/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020
 • Voor 15/06/2020 voor het uitstel van 02/2020

 

In de aanvraag zet je volgende gegevens:

 • Je naam, voornaam en woonplaats ;
 • De naam en zetel van je bedrijf ;
 • Je ondernemingsnummer.

 

Stuur je aanvraag op naar jouw sociaal verzekeringsfonds, per mail of per brief.

Vermindering van de sociale bijdragen

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot verminderde bijdragen in te dienen.

 

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om te genieten van een vervangingsinkomen van 1.266,37 euro per maand (1.582,46 euro met personen ten laste) als ze in het buitenland in quarantaine worden geplaatst of vastgehouden worden vanwege het coronavirus (zonder daadwerkelijk ziek te zijn) en hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten.

 

Belangrijke punten :

 • De zelfstandige moet wel aan alle andere wettelijke voorwaarden van het overbruggingsrecht voldoen (pijler 3 : gebeurtenis met economische impact).
 • De aard van de zelfstandige activiteit: de aanvaardbare activiteiten zijn deze die direct en persoonlijk contact met de klant vereisen en die niet op afstand kunnen uitgeoefend worden.
 • De duurtijd van de onderbreking: de onderbreking moet één volledig kalendermaand duren alvorens er een aanvraag tot het overbruggingsrecht kan ingediend worden.
 • Het voordeel van een ziekte-uitkering ten gevolge van ziekte: de met het virus besmette zelfstandige die arbeidsongeschikt is erkend door de geneesheer en die ten gevolge daarvan ziekte-uitkeringen geniet, zal niet in aanmerking komen.

Als je graag wat meer info wil rond de maatregelen die je kan treffen om je werknemers te beschermen, dan kan je hier meer lezen.

 

Heb je verdere vragen? KMO Team HR Focus helpt je op weg.

 

 

Back to top