De KMO-Groeisubsidie

 

De KMO-Groeisubsidie  ondersteunt dit jaar ondernemers die zich focussen op één van volgende thema’s: 

  1. Digitalisering
  2. Internationaliseren
  3. Ecologisch en duurzaam ondernemen
  4. Innovatie

De subsidie krijgt een competitief karakter: enkel de sterkste dossiers kunnen tot 50.000 euro steun ontvangen. De transformatie moet dus voldoende impact hebben: het implementeren van een ERP-pakket of enkel het opstarten van een webshop vallen bijvoorbeeld niet onder digitalisatie. Ook voor internationalisatie moet er voldoende impact zijn met een duurzame groei voor de onderneming. 

Daarnaast wijzigt de timing van indiening. Dit kan enkel tijdens beperkte periodes én voor bepaalde thema’s. 

  • 1 maart tot en met 30 april: thema’s 1 en 2 
  • 1 juli tot en met 31 augustus: thema’s 1,2 en 3 
  • 1 november tot en met 31 december: alle thema’s 

Heeft een onderneming een lopend goedgekeurd dossier van de KMO-Groeisubsidie? Dan kan er pas na 36 maanden een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

  

Steunmaatregelen stoppen in Limburg en grote delen van provincie Antwerpen.

Ondernemers die investeren in een ontwrichte zone en extra tewerkstelling creëren, kunnen genieten van 25% vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing. In bepaalde zones stopt dit voordeel op 30 april 2021. 

 

Tijdig een aanvraag indienen is de boodschap. 

 

Brexit veerkrachtsubsidie
 

Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid KMO’s ondersteunen die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit en die zich moeten heroriënteren. 

 

Enkele voorbeelden van strategische heroriëntaties zijn: 

  • nieuwe buitenlandse markten aanboren 
  • verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst aan te bieden in een nieuwe of bestaande markt 
  • de competitiviteit van de onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren 

Men kan steun krijgen voor het inwinnen van advies bij een externe dienstverlener en voor de eigen personeelskost. De maximale subsidie bedraagt 50.000 euro. 

 

Wil je meer weten rond subsidies? Contacteer dan onze collega’s via subsidies@kmoteam.com. 

 

Karine Van der Schoot

Subsidie Adviseur

 

Back to top