Het geboorteverlof, het vroegere vaderschapsverlof, zal verlengd worden naar 15 dagen vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2023 wordt het nog verder uitgebreid naar 20 dagen.
Het aantal dagen waarvoor je als werkgever het loon moet betalen, wordt niet aangepast. Ook vanaf 2021 moet je dus tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof het loon betalen.
Je werknemers zullen vanaf 2021 recht hebben op 12 dagen betaald door het ziekenfonds. Vanaf 2023 zal dat fonds maximaal 17 dagen vergoeden.

 

Wat zijn de regels voor het uitgebreide geboorteverlof?

De uitbreiding tot 15 dagen zal van toepassing zijn op de geboortes vanaf 1 januari 2021. De uitbreiding tot 20 dagen zal gebruikt kunnen worden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023. Voor het overige verandert de wet niets aan de regels over het verlof.

Dat betekent dat het geboorteverlof er als volgt zal uitzien:

Voor meer info contacteer dan je dossierbeheerder bij onze dienst personeelsbeheer.

Back to top