De SIOD, dat is de sociale inlichtingen en opsporingsdienst, heeft de flitscontroles voor 2021 bekend gemaakt.
 

 

Wat zijn flitscontroles? 

 

Flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles die uitgaan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). 

Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Ondanks het informatieve en preventieve karakter kunnen en zullen de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens de flitscontrole kordaat optreden en zo nodig verbaliseren. 

Tijdens zo’n controle krijgt de onderneming verschillende inspecties tegelijk over de vloer zoals: arbeidsinspectie, RSZ, RVA, RIZIV, RSVZ, 

 

Actieplan 2021 

 

De SIOD stelt ook ieder jaar een actieplan op. Dit plan heeft tot doel de sociale fraude te bestrijden en dit op verschillende actiegebieden, zoals: 

  • coronacrisis 
  • sociale dumping en zwartwerk
  • sectorale aanpak voor de fraudegevoelige sectoren 

 

Flitscontroles 2021 

 

Wanneer ?  Welke sectoren ? 
Januari – februari  COVID-controles – verplichting tot tele(thuis)werk 
Maart  Schoonmaak 
Mei  Elektrotechnische- en bouwsector 
Juli  Land- en tuinbouw 
Augustus  Carwash  
September  Vleessector 

 

Doe op voorhand alvast even enkele checks 

 

Vermits deze acties op voorhand worden aangekondigd, heb je als onderneming nog de tijd om na te gaan of je met alles in orde bent: 

  • heb je een arbeidsreglement  
  • is dit correct ingevuld 
  • bevat dit arbeidsreglement alle verplichte bijlagen 
  • zijn de arbeidsovereenkomsten van je deeltijdse werknemers in orde 
  • pas je de loonbarema’s en andere loon- en arbeidsvoorwaarden van je sector correct toe  
  •  

Weet je niet zeker of je in orde bent? KMO Team HR Focus kan je helpen. 

Back to top