Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Zoals je wellicht weet is het een harde Brexit geworden. Wat betekent dit nu voor uw onderneming op het gebied van fiscaliteit ?

Vanaf 1 februari 2020 treedt er een zogenaamde transitieperiode in werking die zal eindigen op 31 december 2020. Dit wil zeggen dat er geen al te grote veranderingen plaatsvinden tijdens deze periode. Dit laat ondernemingen toe om zich voor te bereiden op fiscale gevolgen na deze transitieperiode. Het Britse parlement heeft beslist om deze transitieperiode niet te verlengen. Het voornaamste gevolg van de Brexit is dat er vanaf 1 januari 2021 fiscale grenzen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen ingevoerd worden.

 

Impact

We bespreken hierna kort de belangrijkste gevolgen op het vlak van BTW, douane en inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2021.

BTW: verkopen van goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire leveringen meer maar worden uitvoeren, dewelke in de meeste gevallen vrijgesteld zullen zijn van BTW. Als bewijs van deze uitvoer dien je documenten (contract, kopie van de verkoopfactuur, vervoers- en betalingsdocumenten en douaneaangifte) voor te leggen.

De aankoop van goederen zal een invoer worden in plaats van intracommunautaire verwerving van goederen.  BTW bij aankomst is verschuldigd en zal aan de douane moeten betaald worden.  Om de voorfinanciering van BTW te vermijden is het aangeraden om een vergunning ET 14000 aan te vragen zodat je de BTW niet hoeft voor te financieren.

Wat betreft diensten in een B2B context zal jouw onderneming geen Belgische BTW dienen aan te rekenen voor diensten die plaats vinden in het Verenigd Koninkrijk.

Teruggave van Britse BTW zal niet meer mogelijk zijn via het VATREFUND-systeem maar volgens de voorwaarden en formaliteiten van de Britse belastingadministratie.

Op het vlak van douane krijgt het Verenigd Koninkrijk de status van derde land en zal dus geen deel meer uitmaken van het douanegebied van de Europese Unie. De Britse regering wil een akkoord met nultarieven bekomen maar er zullen terug meer formaliteiten (inklaring en uitklaring) nodig zijn.  Voor uitvoer kunnen formaliteiten aanzienlijk verminderen als je onderneming een vergunning laadplaats heeft.  Bovendien is het aangeraden om een EORI-nummer aan te vragen om handel te drijven met niet EU-landen. We raden aan dit niet te lang uit te stellen om wachttijden te vermijden.

Op het vlak van vennootschapsbelasting zal de harde Brexit vooral merkbaar zijn op de bronheffingen geregeld door middel van EU-richtlijnen om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de UK haar vennootschapsbelastingtarief aanzienlijk zal laten dalen om economische activiteiten te behouden of aan te trekken, waardoor een aantal ‘anti-ontwijkingsbepalingen’ van de Belgische vennootschapsbelasting in werking kunnen treden.

Er zijn drie soorten van handelingen die een impact zullen ondervinden van de Brexit:

  • de grensoverschrijdende herstructureringen: fusies, splitsingen, inbrengen, zetelverplaatsingen…
  • de grensoverschrijdende toegewezen kosten, zoals intresten, royalties, premies voor extralegale verzekeringen… Niet enkel de fiscale aftrek bij de Belgische onderneming zal in vraag komen te staan, maar ook een eventuele toepassing van Belgische roerende voorheffing
  • de grensoverschrijdende roerende inkomsten: dividenden, interesten en royalties

Zit je met vragen rond de Brexit? Twijfel niet en stel ze aan jouw dossierbeheerder.

 

Back to top