Een ongeluk schuilt in een klein hoekje maar de gevolgen kunnen desastreus zijn.

In het kader van successieplanning wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een testament waarin je te kennen geeft hoe je vermogen moet worden overgedragen in geval je komt te overlijden.

Maar wat indien je in een coma terecht komt of geveld wordt door (jong)dementie? Je bent dan niet langer wilsbekwaam, maar toch kan niemand je vermogen verder beheren, facturen betalen, huur innen….

 

Wat als je plots wilsonbekwaam bent?

In een dergelijk geval zal de vrederechter een (tijdelijk) bewindvoerder aanstellen. Vaak zal dit een jurist zijn. Regelmatig zorgt dit echter voor problemen op het vlak van communicatie en betrokkenheid. Bovendien is er een kostenplaatje aan verbonden en zal de bewindvoerder een percentage van de inkomsten uit het vermogen afromen om zijn prestaties te vergoeden.

Om dergelijke situaties te voorkomen kan je een zorgvolmacht laten registreren.

 

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht kan je instructies geven over het beheer van je vermogen, maar ook over beslissingen rond je persoon. Je kan de zorgvolmacht ook laten uitbreiden waardoor onroerende goederen kunnen worden aan- of verkocht, een schenking kan worden voorzien of andere stappen kunnen ondernomen worden om belastingen te besparen. Hierdoor past de zorgvolmacht ook binnen een goede successieplanning.

 

Hoe registreren?

De registratie van de volmacht moet gebeuren op het moment dat je nog volledig geestelijk gezond bent. Je bepaalt zelf wanneer en onder welke omstandigheden deze volmacht een aanvang neemt en dit zonder dat de vrederechter de volmacht uitvoerbaar moet verklaren.

Een zorgvolgmacht kan onderhands worden opgemaakt indien je zelf exact weet welke mogelijkheden je voor je lasthebber(s) wil voorzien. Indien je ook de mogelijkheid tot de verkoop van onroerend goed wil opnemen is er wel een notariële volmacht noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn echter gering ten aanzien van de problemen die je hiermee kan uitsparen.

Registratie is echter wel een noodzaak. Anders zal de volmacht vervallen wanneer je wilsonbekwaam wordt. Registratie in het Centraal Register van Lastgevingen kost echter maar €20, een peulschil dus. Indien je beroep doet op een notaris zal de kostprijs ongeveer €500 bedragen. De notaris kan natuurlijk wel extra toelichting geven. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om een notariële volmacht te voorzien.

 

Wacht dus niet tot het te laat is maar registreer een zorgvolmacht om jezelf, je vermogen en je dierbaren van problemen te vrijwaren op het moment dat je niet langer bekwaam bent.

 

Heb je nog vragen rond de zorgvolmacht? Praat er over met je dossierbeheerder.

Back to top