Op 9 juli 2019 werd door de PS een wetsvoorstel ingediend om een belasting in te voeren op de “grote vermogens”. Een vermogensbelasting voor de natuurlijke personen wanneer het vermogen 1.250.000 euro netto zou overschrijden. Vennootschappen zouden buiten het toepassingsgebied van deze nieuwe belasting gelaten worden.

Concreet zou het geviseerd vermogen samengesteld worden uit alle onroerende goederen, maar ook uit roerende goederen zoals financiële beleggingen, levensverzekeringen, staatsobligaties, bankrekeningen, voertuigen, juwelen enzovoort.

De eigen woning zou buiten beschouwing gelaten worden voor de berekening van de vermogensberekening, net als de bezittingen die worden aangewend voor een beroepsactiviteit.

Het is de bedoeling om de vermogensbelasting te berekenen over vier progressieve belastingtarieven, gaande vanaf 0,40% voor de eerste schijf van 1.250.000 euro tot 1,50% voor het vermogen hoger dan 5.000.000 euro.

Het is uiteraard maar de vraag of dit wetsvoorstel ook steun zal vinden in het parlement. De nieuwe belasting zou uitwerking moeten krijgen vanaf aanslagjaar 2020. To be continued…

Back to top