Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. De dwingende bepalingen gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle bestaande vennootschappen en verenigingen. Je hebt echter nog vier jaar de tijd om je statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. De vraag die je je moet stellen is of je niet beter onmiddellijk gebruik maakt van de opportuniteiten die het Wetboek te bieden heeft. Hieronder geven we een kort overzicht van belangrijke wijzigingen.

 

Flexibiliteit

Het nieuwe vennootschapsrecht wordt gekenmerkt door flexibiliteit en contractuele vrijheid. In tegenstelling tot de beslotenheid van de oude BVBA, staat in de nieuwe BV de vrijheid om statuten op maat te schrijven centraal. Indien er geen specifieke regeling wordt uitgewerkt, blijven de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

 

Meervoudig stemrecht

Het aandelenbezit wordt in het nieuwe vennootschapsrecht in de BV losgekoppeld van het stemrecht en het dividendrecht, zodat de specifieke wensen van de vennoten beter vertaald kunnen worden in de statuten. Het principe dat één aandeel één stem oplevert, is niet langer van toepassing.

 

In- en uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Naast het moduleren van het stem- en dividendrecht, biedt de nieuwe BV ook de mogelijkheid van in- en uittreding lastens het vennootschapsvermogen. Voordien was dit enkel mogelijk in de oude CVBA, maar deze vennootschapsvorm kan in het nieuwe recht enkel nog gebruikt worden door de echte coöperatieve vennootschappen. Ook dit leidt tot een versoepeling van het besloten karakter van de oude BVBA. Een vennoot kan op die manier uittreden zonder zijn aandelen te moeten verkopen aan de andere vennoten. Hij heeft recht op een scheidingsaandeel, dat wordt betaald uit het vennootschapsvermogen. Door de uittreding te regelen in de statuten kan een procedure voor de rechtbank vermeden worden.

 

Wat betekenen deze wijzigingen voor jou?

Het nieuwe vennootschapsrecht heeft niet enkel gevolgen voor het vennootschapsrecht, maar creëert eveneens nieuwe inzichten voor een familiale vermogensplanning. Door de geboden flexibiliteit en contractuele vrijheid duiken nieuwe technieken op om de overdracht van familiebedrijven te bewerkstelligen. De verschillende mogelijkheden om het stemrecht te moduleren en te kiezen voor een dividendrecht op maat zorgen ervoor dat het in een familiale context bijvoorbeeld mogelijk is om meer stemmen toe te kennen aan de opvolger dan aan de overige aandeelhouders of om in een regeling te voorzien waarbij meer controle wordt voorbehouden aan de overdrager.

De statuten van de vennootschap dienen uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming te zijn met het nieuwe vennootschapsrecht. Bestaande vennootschappen zijn verplicht om de statuten aan te passen aan het nieuwe recht bij de eerstvolgende statutenwijziging die zij doorvoeren vanaf 1 januari 2020. Echter, door de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, kan het aangewezen zijn om vrijwillig de statuten te laten wijzigen om reeds gebruik te kunnen maken van de geboden voordelen. Indien je bijkomende informatie wenst over het nieuwe vennootschapsrecht of de aanpassing van je statuten, kan je steeds terecht bij KMO Team Tax & Legal of bij jouw dossierbeheerder voor meer advies.

Back to top