Beroepsaansprakelijkheid

Sommige beroepscategorieën kunnen een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Want in tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra – contractuele schade (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van uw beroepsactiviteit) verzekert, zal deze polis u vergoeden voor fouten in de beroepssfeer.

Een voorbeeld hiervan is schade aan een woning door fout van uw architect. Met deze polis krijgt u snel de correcte vergoeding.