Nieuws

19apr

De werkgever moet het saldo van de werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders (10,27% van de lonen aan 108% in…

18apr

KMO IT Biedt U Hulp Op Afstand Dankzij hulp op afstand kunnen verschillende computerproblemen via uw internetverbinding opgelost worden. Via de hulp op afstand app…

06mrt

Alle woningen moeten vanaf 2020 uitgerust zijn met rookmelders. Die algemene verplichting werd in februari unaniem in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Een rookmelder installeren is…

01mrt

De reisbijstand van de Christelijke Mutualiteit, het grootste ziekenfonds van België, heeft sinds dit jaar geen wereldwijde dekking meer. Reizigers die bijvoorbeeld naar de Verenigde…

14feb

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de woonbonus. Het Vlaams Gewest hervormde de woonbonus waardoor er meer ruimte is om federaal belastingvoordeel…