Nieuws

23nov

Volgens de wet op de feestdagen moet de feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal…

16nov

Onlangs bereikten de sociale partners een akkoord over het gewaarborgd rendement in het kader van de tweede pensioenpijler. Omwille van de gewijzigde situatie op de…

12nov

De gratis wifi-netwerken in winkels en op openbare plaatsen lijken voor sommigen heel praktisch. Let echter op: je zou er een hoge prijs voor kunnen betalen…

10nov

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt binnenkort nog interessanter: voor de eerst aangeworven werknemer zouden geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd zijn, en dit voor onbepaalde duur,…

09nov

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving inzake de eindejaarspremie. Welke rechtsbronnen moet u raadplegen om uw verplichtingen correct na…