Nieuws

07dec

Het PFV (Participatiefonds Vlaanderen, dochteronderneming van PMV) heeft de toegang tot het verkrijgen van een Startlening vereenvoudigd. Voorheen diende de startende ondernemer te voldoen aan…

07dec

Komt u in aanmerking? Enkel de horecasector wordt door deze maatregel beoogd. Het gaat over de werkgevers die onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor…

30nov

Deze maatregel van de Federale Overheid moedigt natuurlijke personen aan om risicokapitaal te investeren in startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na de oprichting). De…

30nov

Overweegt u om in 2016 een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie in uw bedrijf in te voeren of uw werknemers te verplichten hun vakantie binnen…

25nov
Verzekeringsadvies

Terreur en verzekeringen!

Parijs is onlangs in het hart getroffen, Brussel is al dagenlang een belegerde stad. Frankrijk en België zijn 2 van de 9 Westerse economieën waar…

23nov

Volgens de wet op de feestdagen moet de feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal…

16nov

Onlangs bereikten de sociale partners een akkoord over het gewaarborgd rendement in het kader van de tweede pensioenpijler. Omwille van de gewijzigde situatie op de…

12nov

De gratis wifi-netwerken in winkels en op openbare plaatsen lijken voor sommigen heel praktisch. Let echter op: je zou er een hoge prijs voor kunnen betalen…

10nov

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt binnenkort nog interessanter: voor de eerst aangeworven werknemer zouden geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd zijn, en dit voor onbepaalde duur,…

09nov

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving inzake de eindejaarspremie. Welke rechtsbronnen moet u raadplegen om uw verplichtingen correct na…