14jun
Focus

Welke voorwaarden moet men vervullen om een vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing te bekomen?

De vrijstelling geldt enkel ten aanzien van werkgevers die bezoldigingen betalen of toekennen  met betrekking tot overwerk.

Er gelden wel een aantal beperkingen:

Minimum wettelijk overloon

In eerste instantie kan de werkgever de vrijstelling slechts genieten voor overuren waarvoor het (minimum) wettelijk overloon, zijnde 20%, 50% of 100%, verschuldigd is. De overwerktoeslag moet dus met andere woorden verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of krachtens KB nr. 213 van 26 september 1986 (bouwsector).

Betaalt de werkgever meer dan wettelijk verplicht is (bv. 80% in plaats van 50%), dan komen deze overuren ook in aanmerking voor de vrijstelling.

De werkgever die daarentegen een overwerktoeslag betaalt (bv. van 15%), daar waar deze helemaal niet (wettelijk) verschuldigd is, komt niet in aanmerking.

Beperkt aantal overuren per jaar

Daarenboven is de vrijstelling momenteel beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

Deze grens van 130 overuren werd echter opgetrokken in een aantal sectoren.

Bouwsector en aanverwante sectoren

In de bouwsector (en aanverwante sectoren) werd de grens van 130 overuren op 1 januari 2014 opgetrokken naar 180 uur op voorwaarde dat het gaat om werven waar effectief gebruik wordt gemaakt van een aanwezigheidsregistratiesysteem.

Horecasector

In de horecasector werd bovenvermelde grens van 130 overuren dan weer opgetrokken tot 360 overuren op 1 december 2015. De toepassing van deze verhoogde grens is, in tegenstelling tot de bouwsector, niet aan voorwaarden onderworpen.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 01-01-2017