07dec
Bedrijfsadvies

Versoepeling startlening +

Het PFV (Participatiefonds Vlaanderen, dochteronderneming van PMV) heeft de toegang tot het verkrijgen van een Startlening vereenvoudigd.

Voorheen diende de startende ondernemer te voldoen aan de werkloosheidsvoorwaarde. Vanaf juni 2015 werd dit afgeschaft.

Voortaan kan elke starter (natuurlijke persoon of rechtspersoon) in aanmerking komen voor een Startlening +.

U wordt beschouwd als starter als u uw huidige zelfstandige activiteit in hoofdberoep ten hoogste 4 jaar uitoefent. Ook een stagiair, in het kader van de uitoefening van een vrij beroep, komt in aanmerking.

De hoofdkenmerken van de Startlening + zijn de volgende :

Maximumbedrag :          het kleinste van volgende bedragen :

  • 4 maal de eigen inbreng (Dit bedrag mag geheel of gedeeltelijk geleend worden)
  • 100.000 euro (= Maximum bedrag)

Rentevoet :                       momenteel 3%

Looptijd :                           3 tot 10 jaar

Terugbetaling :                 maandelijkse constante aflossingen. Het eerste jaar betaalt u enkel intresten.

Doel van de lening :         immateriële, materiële en financiële investeringen, dus ook voor de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de opstart of uitbouw van uw activiteiten.

Cumulatie : De Startlening + kan gecombineerd worden met een “KMO-cofinanciering” van het PFV, maar het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan 350.000 euro.                          

Interesse? U kan de aanvraag zelf indienen bij het PFV of uw aanvraag laten begeleiden door uw boekhouder en/of een adviseur van KMO Bedrijfsadvies.